The Five Solas (Taglish eBook)

Get get this ebook, follow Treasuring Christ PH on Facebook and subscribe by email to http://pastorderick.com.

Baptism (free ebook)

Ano ang kahulugan ng bautismo? Sino ang dapat magpabautismo? Ito ba ay paraan o simbolo lamang ng kaligtasan? Bakit dapat akong magpabautismo? Ilan ito sa mga tanong na sasagutin sa booklet na ito. Pangunahing layunin nito na maging malinaw sa lahat sa atin ang kahulugan ng bautismo. Isa ito sa dalawang ordinansang itinagubilin sa atin... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: