Preaching and Faithfulness

Isa si John Calvin (1509-1564) sa naging tapat sa pangangaral ng Salita ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. He was a precious gift to the Church. Ang kanyang impluwensiya sa pagtuturo ng Salita ng Diyos ay hindi lamang noong nagsisimula pa lamang ang Reformation noong 16th century, kundi hanggang ngayon. Sa panahong tinutuligsa ang mga... Continue Reading →

Magandang Balita (Col. 1:1-8)

Magsisimula po tayo ngayon ng panibagong serye na pinamagatang "Wala Nang Kulang" batay sa mensahe ng sulat ni apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Maaaring apat na buwan tayong magtagal dito. Bakit Colosas? Mahalaga kasi na meron tayong regular diet ng systematic exposition ng Salita ng Dios. Para matuto tayong pag-aralan ito, para marinig n'yo hindi... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: