On Church Discipline Part 1 (1 Cor. 5)

We don't decide for ourselves kung ano ang tama patungkol sa sex or any relationship. Hindi kung ano ang gusto natin, hindi kung ano ang socially and culturally acceptable...Ang standard at boundary natin ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. We don't take church discipline and holiness seriously because we take our sins or that of others lightly.

Violation and Confrontation (Nehemiah 13)

Matigas ang ulo natin. Matigas ang puso natin. Pero di tayo pababayaan ng Diyos sa katigasan natin. He will use other people to confront us. At gagamitin din tayo ng Diyos to confront others sa kanilang kasalanan. Tulad ng ginawa ni Nehemiah.

Part 6 – The Grace of Discipline

Negatibo ang dating kapag discipline o pagdidisiplina ang pag-uusapan. Bakit kaya? Isang dahilan ay dahil sa mga negative experiences mo sa family. Noong bata ka pa, ang image na pumapasok sa isip mo kapag discipline ang pinag-uusapan ay ang tatay mo na hinahampas ka ng sinturon, sinisigawan ka, minumura ka. Kaya kapag may nagawa kang... Continue Reading →

Refiner’s Fire (Mal. 2:17-3:6)

https://www.facebook.com/treasuringchrist.ph/posts/677002199076669 Kapag nakakabalita tayo ng mga kurakot na pulitiko, sa isip-isip natin, "Ano ba 'yan? Kung sino pa ang nasa puwesto, siya pa ang abusado. Kung sino pa ang masama, siya pang yumayaman, samantalang ako na honest sa pagtatrabaho di yumayaman. Unfair!" Kapag nakita mo ang kamag-anak mo na umaasenso, sabi mo, "Buti pa sila,... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: