The Apostles’ Creed Part 7 – He Descended to Hell; the Third Day He Rose Again from the Dead

Mas magiging matayog ang pagsamba natin sa Panginoong Jesus kung mas maiintindihan natin yung sakit at dusa na dinanas niya nang siya ay mamatay. Yun ang ine-express ng controversial line na ito sa Creed: “he descended into hell.”