Navigating Conflicts with Grace

Being passionate for the gospel doesn't mean conflict-free. Nakita na natin 'yan sa series sa 1 Peter. Pero doon, outside the church ang problema. Pero mas mahirap kung inside the church ang magiging problema. How have you responded sa panahon na may naging ka-conflict ka? Meron din bang bitterness, anger, defensiveness, self-justification? But how must we really respond? Paul's exhortation sa Romans 15:1-7 about how the strong in faith should relate to those weak in faith will be especially helpful for us.

Part 8 – The Peacemaking Church

Ayon sa Isaias 55:10-11, ang Salita ng Dios ay parang ulan na dumidilig sa lupa na siyang nakapagpapalago sa halaman. Ang Salita ng Dios ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Isinasakatuparan nito ang ninanais niya at kung ano ang layunin niya sa buhay natin at sa church natin. Nakikita at nararamdaman nating totoo iyan sa mga... Continue Reading →

Anger

I spent two Sundays (Dec. 5 and 12) preaching about how we must deal with our anger. In part 1, based on Matthew 5:21-26, I pointed out that our anger is often sinful and selfish. Like murder, we will be liable to God for all our angry words or thoughts, even if we perceive them... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: