Lahat-Lahat (Col. 4:7-18)

Oo nga't totoong kay Cristo wala nang kulang, pero ginagamit niya ang ibang tao, mga kapatid kay Cristo, para mas paniwalaan natin sa puso natin ang katotohanang ito. Oo nga't si Cristo lang ang kailangan natin. Pero kaakibat din nito ang katotohanang kailangan natin ang isa't isa. Nadarama natin ang pag-ibig, pagkalinga, pagpapalakas ni Cristo sa atin sa pamamagitan ng mga kapatid natin kay Cristo.

Pray and Share (Col. 4:2-6)

Kumplikado na ang buhay natin. Sobrang busy. Maraming dapat asikasuhin, maraming bayarin na dapat pagtrabahuhan, maraming problema na dapat solusyunan - hindi lang personal, pati sa pamilya, pati sa bansa natin. Dahil sa dami-daming mga nangyayari sa araw-araw, nandun ang tendency natin na mawala sa focus. Na para bang mairaos na lang ang isang araw.... Continue Reading →

Peaceful and Thankful Hearts (Col. 3:15-17)

Dahil kay Cristo, makakapamuhay na tayo nang mapayapa at mapagpasalamat. ~ Ptr. Robin Siducon on Colossians 3:15-17 https://www.audiomack.com/song/derick-parfan/peaceful-and-thankful-hearts-col-315-17 https://twitter.com/derickparfan/status/662094769938649089

Want to be Like Christ? (Col. 3:10-14)

Sinabi ni Antonio Luna sa movie adaptation ng buhay niya na Heneral Luna: "Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili." Totoo din iyan sa ating magkakapatid kay Cristo. Ang totoong giyera natin wala sa labas, kundi nasa loob, nasa puso natin. https://audiomack.com/song/derick-parfan/want-to-be-like-christ-col-310-14 Lahat tayo na mga nakay Cristo lumalaban sa... Continue Reading →

Look Up (Col. 3:1-4)

When I ponder upon the marvelous truths concerning my identity in Christ; that I am complete in Him, that I must acknowledge His preeminence over me, that I am supposed to be rooted and grounded in Him, yea, that I must recognize that He is my very life. Even more that I perceive that there is no power in me to make these things happen. I must constantly come to Him for grace and mercy. I must rely on Him completely. I need Him! I cannot live this Christian life apart from Him.

Wear Your I.D. at All Times (Col. 2:8-15)

Jesus plus nothing equals everything. Salat ka man sa pera o boyfriend o trabaho o approval ng tao o popularity o power, nasa iyo na ang lahat kung nasa iyo si Cristo. Everything minus Jesus equals nothing. Sagana ka man sa pera, sa luho ng buhay, sa pagmamahal ng tao, sa palakpak at pag-like ng... Continue Reading →

Pasulong o Paurong? (Col. 2:1-7)

Last week pinagusapan natin ang tungkol sa Christian ministry. At mahalaga iyon, na tumutulong ka sa iba para mas makilala nila si Cristo. Pero wag mong iisiping ang ministry ay tungkol lang sa mga activities, na komo busy ka ayos na. Na komo marami ka nang ministry experiences mature ka na. Sabi ni Paul Tripp,... Continue Reading →

Ayoko ng McChurch! (Col. 1:24-29)

"When the size and the sphere of influence of the congregation measure success more than faithfulness to the Word and the spreading of the gospel, then McChurch has taken hold. The consumer replaces God’s Word as the foundation for the ministry."

Ayos na ang Lahat (Col. 1:21-23)

Jesus is the gospel. Wala nang mas maganda pa kaysa rito. Wala nang kailangan tayong marinig araw-araw maliban dito. Hindi mo na pwedeng sabihing, "Kung magkakaroon lang sana ako nito, kung mangyayari lang sana ito, magiging ayos na ang buhay ko." Masasabi mo na, "Dahil nasa akin na si Cristo, ayos na ang buhay ko, kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao."

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: