Church Unity and the Lord’s Supper (1 Cor. 11:17-34)

Part of what we do sa gathering natin na sinabi ng Panginoon na gawin natin ay Lord’s Supper, once a month, sa iba once a week. Basta regular, yun ang mahalaga. Basta naiintindihan natin kung bakit, at kung paano natin dapat gawin. Ito ang problema din ng mga Christians ngayon – di natin naiintindihang mabuti kung gaano kahalaga ang Lord’s Supper at ang implication nito sa relasyon natin sa isa’t isa sa bilang magkakapatid kay Cristo.