Family on Mission

Six years ago, nang magsimula ako bilang Leading Pastor ng Baliwag Bible Christian Church, ang isa sa mga nauna kong ginawa ay dalhin ang mga key leaders ng church sa isang three-day retreat. Bilang resulta noon, narinig natin na ang nais ng Diyos ay magkaisa tayo na pagtulung-tulungang tuparin ang isang misyon. Nakasaad ito sa... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: