Solus Christus Part 2 – Christ the Priest

https://youtu.be/Vf8YpU4ZG0Q https://www.audiomack.com/song/derick-parfan/solus-christus-part-2-christ-the-priest Listen on YouTube  |  Download mp3 Para sa atin, tinupad Niya ang Kautusan, binayaran ang kasalanan, at pinawi ang galit ng Diyos. Kinuha niya ang suot nating maruming basahan at pinalitan ng balabal ng kanyang katuwiran. Siya ang ating Propeta, Pari, at Hari, itinatayo ang Kanyang iglesiya, namamagitan para sa atin, at namamahala sa lahat... Continue Reading →

Advertisements

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: