Burden and Vision (Nehemiah 1-2)

Merong matinding problema, merong malaking pangangailangan. Do you feel a burden about that na meron kang kailangang gawin? O wala kang pakialam?