Baptism (free ebook)

Ano ang kahulugan ng bautismo? Sino ang dapat magpabautismo? Ito ba ay paraan o simbolo lamang ng kaligtasan? Bakit dapat akong magpabautismo? Ilan ito sa mga tanong na sasagutin sa booklet na ito. Pangunahing layunin nito na maging malinaw sa lahat sa atin ang kahulugan ng bautismo. Isa ito sa dalawang ordinansang itinagubilin sa atin... Continue Reading →

The Hidden Treasure

To reject the kingdom of God is foolish. Why? Because of its incomparable worth, according to Jesus. Yes, it is foolishness when even until now you are still choosing to follow your own ways, fulfill your own desires, reach out to your own dreams, and hold on to your earthly treasures - but refuse to... Continue Reading →

Are You Ready for Him?

Kapag may importanteng bisita na darating o may mahalagang okasyon na ipagdiriwang pinaghahandaan. Kapag darating sa bahay ang kaibigan ko, ipaghahanda ko iyan ng kape. Medyo magwawalis at magliligpit (pero minsan kahit hindi na). Pero ibang paghahanda ang ginagawa natin kapag extraordinary na mga occasion tulad ng anniversary ng church last month. Talagang iniayos lahat... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: