Ang Ika-Anim na Utos

Kapag nakikita mo na itong "murder" ay ginagawa lang ng mga kriminal, you see the problem as outside of you. You feel better than other people, nagiging self-righteous ka. Kasi di mo nakikita na this "murder" is also in your heart. Hayaan mo ngayon na itong utos/batas na 'to ay magsilbing salamin sa kundisyon ng puso mo. Not primarily for others, but for you.

Part 6 – David and Saul

Last Sunday natuklasan natin sa kuwento ni David, Nabal at Abigail sa 1 Samuel 25 na "kapag may mga taong gumawa ng masama sa atin sa kabila ng kabutihang ipinapakita natin sa kanila, merong Diyos na di tumitigil sa paggawa sa atin ng mabuti at siyang maghihiganti para sa atin." Kaya dapat nating "ipagkatiwala sa... Continue Reading →

Part 5 – David and Abigail

Sa nakaraang sermon sa series natin sa life story ni King David, nakita natin kung paanong blessing galing sa Panginoon ang pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan na maaasahan sa lahat ng panahon. Kitang-kita 'yan sa friendship nina David at Jonathan. Kung blessing ang friendship, akala naman natin ay curse o sumpa ang pagkakaroon ng... Continue Reading →

Anger

I spent two Sundays (Dec. 5 and 12) preaching about how we must deal with our anger. In part 1, based on Matthew 5:21-26, I pointed out that our anger is often sinful and selfish. Like murder, we will be liable to God for all our angry words or thoughts, even if we perceive them... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: