Church Matters: Usapang tungkol sa Church para sa Church

Available na ang first four episodes ng Church Matters podcast. Bawat episode nito ay pagtalakay sa mga mahahalagang issues na dapat pag-usapan ng mga pastors at mga church leaders para mapangunahan at matulungan ang churches natin na maging biblically healthy.

Sinu-sino ang mga Church Members?

Ang pagiging miyembro ng church ay isang napakahalagang bahagi ng pagsunod kay Cristo bilang isang disciple. Oo nga’t hindi ito makapagliligtas sa ‘yo tulad ng mga mabubuting gawa mo, o education, o culture, o friendships, o contribution, o baptism na di naman din makapagliligtas sa ‘yo. Pero ang pagsali sa isang church ay natural na gawain ng mga miyembro ng katawan ni Cristo.