The Shepherd and the Flock (1 Peter 5:1-7)

Sa ministry nating mga pastors-elders, ang pinakamahalaga ay hindi yung sakripisyong ginagawa natin para sa church. This is not about us, our story, and our glory. This is about Jesus, his story and his glory. Kaya nga ang tawag sa kanya "Chief Shepherd." Siya ang ating "Good Shepherd" and "Great Shepherd" na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin at patuloy na nagmamahal sa atin. He will never fail us. He will never disappoint us.

Battle Ready (1 Peter 4:1-6)

Ang gospel ang sandatang kailangan natin sa laban na kinakaharap natin araw-araw. Ito dapat ang isaksak natin sa isip natin. We must be equipped for battle. If we are not equipped, we will lose. The armaments we need ay wala sa mga circumstances na nasa paligid natin, kundi nasa change of mindset, calibrated by the gospel.

A Radically Different Story (1 Peter 3:18-22)

The way we respond to bad situations and bad people must be different. Because we have a different story, we embrace Jesus story, at ito ang ikukuwento din natin sa iba.

Mga kapatid, let us continue to be good news people in a bad news world. Our unbelieving president, your unbelieving spouse, your unbelieving friends desperately need this good news.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: