The Shepherd and the Flock (1 Peter 5:1-7)

Sa ministry nating mga pastors-elders, ang pinakamahalaga ay hindi yung sakripisyong ginagawa natin para sa church. This is not about us, our story, and our glory. This is about Jesus, his story and his glory. Kaya nga ang tawag sa kanya "Chief Shepherd." Siya ang ating "Good Shepherd" and "Great Shepherd" na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin at patuloy na nagmamahal sa atin. He will never fail us. He will never disappoint us.

Battle Ready (1 Peter 4:1-6)

Ang gospel ang sandatang kailangan natin sa laban na kinakaharap natin araw-araw. Ito dapat ang isaksak natin sa isip natin. We must be equipped for battle. If we are not equipped, we will lose. The armaments we need ay wala sa mga circumstances na nasa paligid natin, kundi nasa change of mindset, calibrated by the gospel.

A Radically Different Story (1 Peter 3:18-22)

The way we respond to bad situations and bad people must be different. Because we have a different story, we embrace Jesus story, at ito ang ikukuwento din natin sa iba.

Mga kapatid, let us continue to be good news people in a bad news world. Our unbelieving president, your unbelieving spouse, your unbelieving friends desperately need this good news.

Part 11 – Good Words for Bad People (3:8-17)

Dapat tayong magpatuloy sa pagsasalita nang mabuti kahit na masasama ang sinasabi ng ibang tao sa atin o tungkol sa atin. Imposible ito sa atin kasi hindi ito natural sa atin. Ang natural sa atin ay gantihan ng masama ang masama. So, our hearts must be trained, must be led, must be transformed.

Part 10 – Grace When Marriage is Hard (3:1-7)

Kahit na ang ating asawa ay mahirap pakisamahan, dapat tayong magpatuloy sa paggawa sa kanya ng kabutihan. That is grace even when marriage is hard. And it will always be hard, unbeliever man o believer ang asawa natin. So we need more of his grace to help us. And that grace is none other than Jesus.

Part 9 – Bad Fruit, Good News, Good Fruit (2:18-25)

Humble, sacrificial servanthood. It requires a radical change of heart. Kailangang diligan ang ugat na nasa puso natin para magbunga ng tamang pagtatrabaho at tamang pakikitungo sa ibang tao, especially those in authority over us. Ano ang dapat ipandilig?

Part 7 – Meron Ka Bang Identity Amnesia? (2:4-10)

Bago mo alamin ang sagot sa tanong na, "Ano ang gagawin ko?" alalahanin mo muna ang sagot sa tanong na, "Sino ako bilang isang Cristiano?" Bakit mahalagang alalahanin ang new identity natin? Read or listen to this sermon to know why.

Part 5 – Hardships and the Pursuit of Holiness (1:13-21)

https://youtu.be/qvxmPOQhrgE In our study of 1 Peter, natuklasan nating walang anumang suffering ang naeexperience ng mga anak ng Diyos ang masasayang. Your sufferings are not meaningless. Every pain, every hurt, every tear matters. Not just in this life, but also in the life to come. Pero yung response natin sa mga sufferings na nararanasan natin... Continue Reading →

Part 2 – A Gospel-Shaped, Hope-Filled Worship (1:3-5) by Eric Hernandez

https://youtu.be/sM2Yqa37to4 “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: