Wala Nang Kulang (Colossians)

Wala nang hihigit pa kay Cristo (chapter 1). Dahil wala nang hihigit pa kay Cristo, siya ay sapat para sa lahat (chapter 2). At dahil si Cristo ay higit sa lahat at sapat para sa lahat, dapat nating patayin ang anumang natitira pang kasalanan sa buhay natin, bihisan ang sarili natin ng mga katangiang tulad ni Cristo, para maging maayos ang relasyon natin sa isa’t isa sa church, sa kapamilya, sa katrabaho, at para makilala si Jesus ng maraming tao (chapters 3-4).

Dahil si Cristo ang lahat-lahat para sa atin, lahat-lahat sa buhay natin ay dapat din nating ilaan sa misyong ibinigay niya sa atin.

Part 1 – Magandang Balita (Col. 1:1-8)

Part 2 – Kulang sa Prayer? (Col. 1:9-14)

Part 3 – Wala Nang Hihigit Pa (Col. 1:15-20)

Part 4 – Ayos na ang Lahat (Col. 1:21-23)

Part 5 – Ayoko ng McChurch! (Col. 1:24-29)

Part 6 – Pasulong o Paurong? (Col. 2:1-7)

Part 7 – Wear Your I.D. at All Times (Col. 2:8-15)

Part 8 – Wala Pa Ring Tatalo (Col. 2:16-23)

Part 9 – Look Up (Col. 3:1-4)

Part 10 – Patayan ang Labang Ito! (Col. 3:5-11)

Part 11 – Want to be Like Christ? (Col. 3:10-14)

Part 12 – Peaceful and Thankful Hearts (Col. 3:15-17)

Part 13 – Ama, Ina, Anak (Col. 3:18-21)

Part 14 – Usapang Trabaho (Col. 3:22-4:1)

Part 15 – Pray and Share (Col. 4:2-6)

Part 16 – Lahat-Lahat (Col. 4:7-18)

2 Comments

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.