Ruth: Isang Kuwento ng Pag-asa

Click image thumbnails to listen, read, download, or share the sermon.

3 Comments

  1. ptr.derick salamat sa Diyos at naging pagpapala pra sa aming ang mga sermon series na iyong ginawa sa kaluwalhatian ng Diyos.
    personally napakalaking pagpapala nito sa buhayko bilang isang baguhang pastor sa Diyos po ang mataas na kapurihan salamat po sa inyong buhay

    Liked by 1 person

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.