[Sermon] One Body, Many Members (1 Cor. 12:12-31a)

We must unite as a church and stand together in the gospel, and grow together, and help each other. Kasi yun nga ang ibig sabihin ng pagiging one body with many members. Marami tayo, magkakaiba pero nagkakaisa sa hangaring maitanghal si Cristo sa buong mundo sa pamamagitan ng church na pinaglagyan sa atin ng Diyos bilang mga miyembro nito na tumutugon sa pagtawag ng Diyos sa atin.

[Sermon] The Holy Spirit and His Gifts (1 Cor. 12:1-11)

Hangga’t hindi natin nakikitang mabuti ang layunin ng Diyos sa bigay niya sa ating spiritual gifts, hangga’t meron pang lack of unity sa church in terms of doing works of ministry, hangga’t nandun pa rin yung pride or maybe inferiority complex naman sa iba, hangga’t neglected pa rin ang ibang members at hindi napapahalagahan, hangga’t meron pa ring passive ang approach sa ministry, o kaya naman ay divisive, kailangan nating pag-aralan ang itinuturo ni Pablo tungkol sa tamang paggamit ng spiritual gifts sa 1 Corinthians 12-14.

Church Unity and the Lord’s Supper (1 Cor. 11:17-34)

Part of what we do sa gathering natin na sinabi ng Panginoon na gawin natin ay Lord’s Supper, once a month, sa iba once a week. Basta regular, yun ang mahalaga. Basta naiintindihan natin kung bakit, at kung paano natin dapat gawin. Ito ang problema din ng mga Christians ngayon – di natin naiintindihang mabuti kung gaano kahalaga ang Lord’s Supper at ang implication nito sa relasyon natin sa isa’t isa sa bilang magkakapatid kay Cristo.

Headship and Submission in the Local Church (1 Cor. 11:2-16)

Gaano man kahirap sa ngayon to make a stand about this issue on male headship and female submission, we must make sure na hindi tayo driven by our emotions, or influenced by secular culture, or mag-adjust to gain acceptance sa society. We must be driven and shaped by the Word of God.

Everything for God’s Glory (1 Cor. 10:23-11:1)

To serve us, to glorify God – ‘yan ang life mission ng Panginoong Jesus. At tayo rin na sinasabing tagasunod niya, yun din ang life mission natin, hindi pwedeng iba, hindi pwedeng to serve ourselves, to glorify ourselves, but to serve others, to glorify God. Jesus came and lived a perfectly righteous life, and died and rose again para ano? To rescue us from ourselves so that we may live for others and for God.